Tarihe Fotoğraflarla Bakmak.

Tarihi küçük hatırlama anlarına bölmek, oluşturduğu bilgi birikimi içerisinden bizim için özel olanı çekip çıkartmamızı kolaylaştırır. Tarihi araştırırken, yorumlarken ve onu öğrenmenin heyecanı yaşarken hep tarihi bölümlemeler içerisinde düşünür ve geçmişe bakarız. Yaşadığımız çağa öncülük eden tarihsel değişim de ister istemez buna yönlendirir bizi. Fotoğraf, tarihsel değişimin hızı içerisinde, tarihi bilmenin, onu yeniden hatırlamanın yollarından biridir. Hangi uzamda, hangi bağlamda olursa olsun fotoğraf çekildiği anda tarihin kendisi olmuş, nesnesini zamansal olandan kopartıp bir fragmana dönüştürmüştür.

Başkentimizin tarihine bakarken fotoğrafın bu gücünden yararlandık. 1800’lü yıllardan başlayan görsel tarih çalışmamız, Başkentimizin 1940’lı yıllarına ve sonrasına kadar uzanan bir tanıklık sunuyor. Böylece modern Cumhuriyetimizin Başkentini kuran tüm oluşumlar gözümüzün önüne seriliyor.

Aşağıdaki albümlerin ilk ve ikinci cildinde fotoğrafçıları veya editörleri bilinen fotoğraflar  isimleriyle serilendirilmiş, ayrıca ikinci cildin son serisinde fotoğrafçısı veya editörü bilinmeyen ancak üzerlerinde koleksiyonerlerin anlayabileceği işaretler ve yazılar taşıyan fotoğraflar serilendirilmiş, son ciltte ise yayımcısı, fotoğrafçısı bilinmeyen ya da hiç bir özgün ayrım taşımayan fotoğraflar semtlere göre serilendirilmiştir.

Atila Cangır

22 seri

5 seri

15 seri